Wat

WIJ OVERBRUGGEN

WERKWIJZE

OKÉ MARKETING

Oké Marketing staat het management en de medewerkers terzijde met advies en kan projecten (gedeeltelijk of geheel) overnemen of ondersteunen. Strategisch, door analyse en het ontwikkelen van een plan. Operationeel door letterlijk taken over te nemen. Oké Marketing handelt daarbij als marketinggeneralist en weet door een projectmatige aanpak de effectiviteit en de efficiency te waarborgen. Ons doel is u werk uit handen te nemen. Of u juist de extra handen te geven voor dat ene marketing of communicatie project dat u graag zou willen uitvoeren.

Projectmatige aanpak

Oké Marketing werkt volgens een concept waarbij opdrachten heel projectmatig worden aangepakt. Onze werkwijze kenmerkt zich door kritisch te luisteren en observeren. Wij vragen u om van tevoren zo goed mogelijk vast te stellen wat de van ons gewenste bijdrage of rol is. Vervolgens wordt het gehele project gedefinieerd en ontleed in stappen en activiteiten die worden voorzien van duidelijke timings, budgetten en verantwoordelijkheden. Dat geeft direct een duidelijke richting!

 

Onderscheidend

Oké Marketing gelooft dat marketing project management vooral een kwestie is van doen. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij uw strategie en uw doelstellingen, maar niet te lang. Een pragmatische aanpak staat voorop. Geen theoretische beschouwingen, maar praktisch uitvoerbare adviezen en acties die u helpen het gewenste ondernemingsresultaat te bereiken.

Hands –on mentaliteit

Oké Marketing combineert een snelle analyse met strategisch advies en een praktische, hands-on mentaliteit. Draagvlak bij management en medewerkers wordt gecreëerd. Door te motiveren en enthousiasmeren worden gezamenlijke resultaten geboekt en doelstellingen gehaald. Door structureren en professionaliseren 'beklijven' veranderingen.

 

De kracht van Oké Marketing

Een goede analyse, een gedegen plan en dan snel aan de slag! Een team vormen, motiveren, enthousiasmeren en professionaliseren. Draagvlak creëren, structureren en samen resultaten boeken! Zo overbruggen wij het verschil tussen tussen willen en kunnen of tussen denken en doen.

 

U huurt ons in als sparringpartner, assessor, onderzoeker, adviseur, ontwikkelaar of projectmanager.

PROJECT MANAGEMENT

BRUG TUSSEN DENKEN EN DOEN

 

Van uw organisatie wordt steeds meer verwacht. Bottleneck daarbij is vaak het vrijmaken van voldoende capaciteit en/of het ontbreken van de benodigde expertise Om op bepaalde punten een versnelling aan te brengen, wordt vaak een projectmatige aanpak gekozen. Oké Marketing neemt in die gevallen graag het project-management voor zijn rekening. Een solide projectplan zorgt ervoor dat uw project binnen de gestelde termijn en budgetten wordt gerealiseerd.

>> Lees verder

INTERIM MANAGEMENT

OVERBRUGGING

 

Soms heeft u tijdelijk extra of vervangende capaciteit nodig voor uw marketing of communicatie afdeling. Bijvoorbeeld bij ziekte of bij het plotselinge vertrek van medewerkers. Of u heeft te maken met speciale of incidentele projecten zoals de introductie van een nieuwe dienst of een nieuw product. Ook voor het structureren en professionaliseren van uw marketing of communicatie afdeling biedt Oké Marketing u professionele ondersteuning.

>> Lees verder

Advies

ADVIES

BRUG TUSSEN WILLEN EN KUNNEN

 

Of u nu een ervaren manager bent of niet, soms hebt u behoefte aan een klankbord. Een onafhankelijke deskundige met wie u uw ideeën kunt bespreken en toetsen. Nieuwe marktsituaties en kansen of ontwikkelingen binnen uw bedrijf vragen soms om een creatieve en kritische blik van buiten. In die gevallen vindt u in Oké Marketing een objectieve sparringpartner die u kan helpen uw ideeén scherper en concreter te krijgen en u kan helpen deze ideeën ook uit te voeren.

>> Lees verder

Oké Marketing - Kruidnagel 2 - 5275 KR - Den Dungen - Tel:06-54793205 - info@okemarketing.nl

 

© 2016 Oké Marketing