Project management

PROJECT MANAGEMENT

BRUG TUSSEN DENKEN EN DOEN

 

Van uw organisatie wordt steeds meer verwacht. Klanten, management, medewerkers: allemaal willen ze hun ambities (snel) gerealiseerd hebben. Om op bepaalde punten een versnelling aan te brengen, wordt vaak een projectmatige aanpak gekozen met een duidelijke focus op het eindresultaat en de weg daar naartoe. Bottleneck daarbij is vaak het vrijmaken van voldoende capaciteit en/of het ontbreken van de benodigde expertise. Oké Marketing neemt in die gevallen graag het project-management voor zijn rekening. Een solide projectplan zorgt ervoor dat uw project binnen de gestelde termijn en budgetten wordt gerealiseerd.

Oké Marketing werkt volgens een concept waarbij opdrachten heel projectmatig worden aangepakt. Onze werkwijze kenmerkt zich door kritisch te luisteren en observeren. Wij vragen u om van tevoren zo goed mogelijk vast te stellen wat de van ons gewenste bijdrage of rol is en wat het gewenste eindresultaat is. Vervolgens wordt het gehele project gedefinieerd en ontleed in stappen en activiteiten die worden voorzien van duidelijke timings, budgetten en verantwoordelijkheden. Dat geeft direct een duidelijke richting! Realisatie is dan nog "slechts" een kwestie van afvinken

Hierdoor is het altijd duidelijk wat u van ons kunt verwachten, aan welke normen onze bijdrage zal voldoen en wanneer we ‘opleveren’. Oké Marketing levert geen lange en dure rapporten, maar korte en bondige samenvattingen met daaraan gekoppeld adviezen voor snelle en effectieve acties. Alles is gericht op snelheid en effectiviteit met blijvend resultaat, zonder overbelasting van uw organisatie. Rekening houden met het beschikbare budget en de draagkracht van uw organisatie, dat is efficiënte en effectieve marketing!

VOORBEELDEN

PROJECTMANAGEMENT

 

Met Oké Marketing haalt u een brede dienstverlener op marketing en -communicatie gebied in huis. Door de brede ervaring aangevuld met een groot netwerk van partners zijn wij in staat om succesvol diverse soorten projecten naar een goed eind te leiden.

 

Merk/comunicatiescan

We beoordelen de diverse merkdragers en communicatiemidelen die u inzet voor de merkpresentatie en de communicatie van uw organisatie. We doorlopen ‘customer journeys’ en beoordelen in hoeverre de klantcontacten bijdragen aan de merkbeleving en of er sprake is van een consistente uitstraling en beleving. Waar het niet goed gaat zoeken we naar oorzaken en bepalen we de verbeterpunten. De uitkomsten geven inzicht in de gewenste (door)ontwikkeling van het merk en/of merkmanagement.

 

Impactanalyse communicatie-/huisstijl

Merkimplementatie, een nieuwe communicatiestijl of een nieuwe huisstijl betekent keuzes maken. De impactanalyse is een belangrijk fundament voor besluitvorming over het te kiezen scenario en de te volgen aanpak. Naast investeringen wordt ook gekeken naar organisatorische aspecten (zoals processen, prioriteiten en beschikbare capaciteit en kennis) en analyseren en toetsen we de haalbaarheid van relevante scenario’s voor de implementatie.

 

Implementatie nieuwe communicatie-/huisstijl

Een verandering of vernieuwing van de communicatiestijl of de visuele identiteit is ook een moment om te rationaliseren, omdat juist dan verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. Per item wordt gekeken naar mogelijkheden om te saneren, integreren, uniformeren, digitaliseren en daarna pas te produceren. We schrijven een duidelijk plan van aanpak (PvA) waarin nauwkeurig staat beschreven wat de doelen en de resultaten van de implementatie zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de aanpak, projectorganisatie, activiteiten, planning, kosten, issues en risico’s. Ook wordt aandacht besteed aan de communicatie (intern en extern) en de eventuele introductie campagne. Het PvA vormt het routeplan voor de merkimplementatie, inclusief de doorlooptijden, benodigde inzet en risico’s om het resultaat te bereiken.

 

Designmanagement

Tijdens de ontwikkeling van een nieuwe communicatiestijl worden basisontwerpen gemaakt voor verschillende toepassingen: stationery (handelsdrukwerk), brochures, marketing- en promotiemateriaal, websites, online, 3D toepassingen etc. Dit vereist goede briefings en programma's van

eisen aan ontwerpbureau's, een duidelijk proces voor de budgetering, goedkeuring van ontwerpen, toetsing van ontwerpen aan de briefings etc. Terwijl sommige ontwerpen al worden doorgevoerd op de middelen, bevinden andere toepassingen zich nog in de fase van de basisontwerpen. Een goede coördinatie is vereist om het overzicht te houden van (de status van) zowel basisontwerpen als producties. En het is belangrijk dat de goedgekeurde basisontwerpen worden beschreven en vastgelegd.

 

Strategie en implementatie

We scherpen de visie op organisatie, markt en concurrenten aanen vertalen dit naar een marketing en communicatiestrategie. Uiteraard maken we ook het plan voor het maken van de slag van strategie en doelstellingen naar een overtuigend communicatieconcept, noodzakelijk om positionering in de markt duidelijk te maken. En we vertalen de communicatieconcepten naar een concrete (reclame)campagne waarvan de boodschap beklijft.

 

Campagnemanagement

Concepten en plannen op hoofdlijnen naar concrete actieplannen vertalen waarin projecten en taken, inclusief budget, specifiek en controleerbaar worden belegd bij businessowners; coordineren, volgen, controleren en rapporteren ervan. Uiteraard worden ook externe partijen aangestuurd en worden middels duidelijke voortgangsrapportages de status en de resultaten inzichtelijk gemaakt.

 

Marketingcommunicatie

Ontwikkelen van marketingcommunicatie strategie en concepten, inclusief de implementatie hiervan (huisstijl, online marketing concepten, multimediale campagnes, corporate brochures, jaarverslagen, beursdeelname, verpakkingen etc.), de contacten met bureau's en leveranciers

 

Onderzoeken

Het opzetten en uitvoeren van specifieke marktonderzoeken zoals klant- of medewerkerstevredenheidsonderzoek, haalbaarheidsanalyse en het opzetten en/of uitvoeren van een concurrentiebenchmark en positioneringanalyse. Resoneren met afnemers, klankborden met potentiële doelgroepen en concepten of productideeën testen

 

Kwaliteitverbetering commerciële organisatie

Marketing en verkooptrainingen om medewerkers bewust te maken van en gereed te maken voor verbetering; klantwensen vertalen naar efficiënt en effectief marktgericht gedrag. Bouwen van marketing- en sales organisatie.

Oké Marketing - Kruidnagel 2 - 5275 KR - Den Dungen - Tel:06-54793205 - info@okemarketing.nl

 

© 2016 Oké Marketing